Over ons

Met de oprichting door het tekenen van de akte bij de notaris is de Muziek Federatie Bronckhorst, een samenwerking tussen zeven aangesloten verenigingen bekrachtigd. Het doel van de federatie is de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen om de beoefening van de amateurmuziek in stand te houden.

De gemeente Bronckhorst juicht deze samenwerking in het belang van de samenleving toe en spreekt de wens uit dat de muziekverenigingen door de krachten te bundelen nog jaren kunnen blijven bestaan. Met de oprichting van de Federatie is er ook een belangrijke gesprekspartner gevormd voor de gemeente voor de ontwikkeling van het beleid op cultureel en educatief gebied. 

Het eerste project dat samen is opgepakt is “Blaas je wijs!”. Deze zal begin januari van start gaan. Lees elders op deze site meer info over dit unieke, voor iedereen toegankelijke project.